ศิลาแลง

"ศิลาแลง" หรือ "แม่รัง" เป็นหินชนิดหนึ่ง มีสีแดงอย่างอิฐเผา คล้ายสีสนิมเหล็ก ลักษณะเป็นรูพรุน มีส่วนประกอบสำคัญทางเคมี คือ ออกไซด์ของเหล็ก และ อะลูมิเนียม เมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน แต่จะมีความแข็งตัวเพิ่มขึ้น เมื่อถูกขุดขึ้นมาสัมผัสอากาศ และ ยิ่งวางทิ้งไว้นานก็ยิ่งจะแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นที่นิยมนำไปก่อกำแพง ตกแต่งรีสอร์ท ทำพื้นทางเดิน และ อื่นๆอีกมากมาย

ตัวอย่างผลงาน